موسسه حقوقی آوای صلح صدر

طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور

طلاق ایرانیان

در این مطلب سعی داریم بطور خلاصه و مفید به مراحل طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور بپردازیم: قبل از هر چیز باید گفت طبق قوانین فعلی کشورایران، ماده ۶ قانون مدنی، کلیه مسایل مربوط به احوال شخصیه نظیر طلاق و ازدواج و ارثیه و مواردی از این قبیل، در مورد شخص ایرانی حتی اگر […]