موسسه حقوقی آوای صلح صدر

طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور

طلاق ایرانیان

در این مطلب سعی داریم بطور خلاصه و مفید به مراحل طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور بپردازیم: قبل از هر چیز باید گفت طبق قوانین فعلی کشورایران، ماده ۶ قانون مدنی، کلیه مسایل مربوط به احوال شخصیه نظیر طلاق و ازدواج و ارثیه و مواردی از این قبیل، در مورد شخص ایرانی حتی اگر […]

چطور پس از بخشش مهریه آن را دریافت کنیم؟

بخشش مهریه

بطور مطلق به محض وقوع عقد نکاح، زوجه نسبت به مهریه حق مالکیت پیدا کرده و میتواند هر طور که بخواهد با این حق رفتارکند. طبق ماده 289 قانون مدنی زن می تواندبه اختیار خود، بدلیل دوست داشتن زیاد یا در قبال انجام شرطی اقدام به بخشش مهریه نماید. اصل بر آن است که امکان […]