موسسه حقوقی آوای صلح صدر

داوری حقوقی در دعاوی

داوری در دعاوی حقوقی

داوری حقوقی چیست؟ منظور از داوری حقوقی در دعاوی همان قضاوت بطورخصوصی است. یعنی  دو نفر  توافق می کنند که دعاوی حقوقی  گذشته، حال و یا احتمالی فی مابین در آینده ی خود را از طریق شخصی به انتخاب خودشان( اعم از حقیقی یا حقوقی) بدون مراجعه به مراجع قضایی حل و فصل کنند. درصورت […]

طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور

طلاق ایرانیان

در این مطلب سعی داریم بطور خلاصه و مفید به مراحل طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور بپردازیم: قبل از هر چیز باید گفت طبق قوانین فعلی کشورایران، ماده ۶ قانون مدنی، کلیه مسایل مربوط به احوال شخصیه نظیر طلاق و ازدواج و ارثیه و مواردی از این قبیل، در مورد شخص ایرانی حتی اگر […]

تخلیه مستأجر

تخلیه مستأجر

حکم تخلیه مستأجر یا تخلیه ید،  موردی است که فرد با اجازه و رضایت مالک، ملکی را تصرف کرده. یعنی شروع تصرف مستأجر با اجازه مالک بوده است.  البته بارزترین نمونه ی آن حکم تخلیه در قرارداد اجاره است. در این مورد با وجود شرایط لازم چه ملک برای سکونت اجاره داده شده باشد چه […]