تغلیظ دیه چیست؟

تغلیظ دیه

در اسلام بعضی از مکان‌ها و زمان‌ها حرمت و تقدس بخصوصی دارند و مسلمان‌ها نباید در آن زمان و مکان به کسی آسیب برسانند. منظور از  این مکانها صرفاً حرم مکه معظمه است و سایر اماکن مذهبی را شامل نمی­شود و منظور از زمانها ماه­های حرام سال است. ماه­های حرام را فقط چهار ماه  قمری […]

دیه متعلق به چه جرائمی است؟

پرداخت دیه

 آنچه باید بدانید اینکه به چه جرایمی مجازات دیه تعلق می­گیرد، در موارد زیر دیه پرداخت می‌شود:  قتل یا جرح یا نقص عضوی که به طور خطای محض واقع می‌شود ؛با این توضیح که اگر جانی قصد جنایت نسبت به ‌مجنی ‌علیه را نداشته باشد و همچنین قصد نداشته عملی انجام دهد که مقتول را […]