تغلیظ دیه چیست؟

تغلیظ دیه

در اسلام بعضی از مکان‌ها و زمان‌ها حرمت و تقدس بخصوصی دارند و مسلمان‌ها نباید در آن زمان و مکان به کسی آسیب برسانند. منظور از  این مکانها صرفاً حرم مکه معظمه است و سایر اماکن مذهبی را شامل نمی­شود و منظور از زمانها ماه­های حرام سال است. ماه­های حرام را فقط چهار ماه  قمری […]