اگر تصاویر خصوصی دیگران را بدون رضایت منتشر کنیم چه میشود؟

انتشار عکس دیگران

هم‌زمان با گسترش شبکه‌های اجتماعی، انتشار تصاویر خصوصی افراد در فضای مجازی و سوءاستفاده از آن،  از جرایم رو به افزایش است. اگر کسی بدون رضایت اقدام به انتشار غیرقانونی تصاویر خصوصی دیگران کند، از نظر قانون، باید منتظر مجازات باشد.  مجازات انتشار تصاویر خصوصی دیگران: ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای به طور مشخص، هتک […]