عقد بیع یا خرید و فروش چیست؟

خرید و فروش

عقد بیع یا خرید و فروش از پر کاربردترین عقدهای مالکیت آور دربین افراد جامعه در معاملات تجاری است.  اکنون درباره اینکه عقد بیع یا قرارداد خرید و فروش چگونه بوجود می آید و دارای چه ارکانی است صحبت میکنیم . هر عقد بیع متشکل  از چهار رکن  اصلی ایجاب و قبول ، متعاملین ، مبیع […]