مراحل ثبت درخواست طلاق

ثبت طلاق

سه روش برای جدایی و طلاق وجود دارد طلاق به درخواست زن ، طلاق به درخواست مرد و طلاق توافقی. آسان ترین و کوتاهترین طلاق ، طلاق توافقی است. ولی چنانچه مرد خواهان طلاق باشد نیاز به ارائه دلیل خاصی در دادگاه نیست و می تواند با پرداخت حق و حقوق کامل زن ، مبادرت به طلاق کند. اگر مرد دلیلی مثل عدم تمکین یا سوء […]