حضانت در ازدواج موقت

حضانت در ازدواج موقت

با تولد فرزند مشترک در ازدواج موقت یا صیغه شکل دیگری از حضانت رخ می دهد، کسانی که از طریق این نوع ازدواج دارای فرزند شده اند و مدت این عقد تمام شده  است  با این سوال مواجه میشوند که حضانت فرزند  با چه کسی است ؟ حضانت طفل در ازدواج موقت همانند حضانت در عقد ازدواج دائم […]

ولایت فرزند با حضانت فرزند چه تفاوتی دارد؟

فرق حضانت با ولایت

شاید فکر کنید کسی که حضانت را عهده دار شده است، باید همه خرج و مخارج طفل را هم پرداخت کند. اما این در موردی  صحیح است که حضانت کودک برعهده پدر ‌باشد. اگر حضانت با مادر باشد او وظیفه‌ای به پرداخت هزینه‌های زندگی فرزند ندارد.منشاء این موضوع از آنجاست که ولایت بر طفل با […]

حضانت فرزند بر عهده کیست؟

حضانت فرزند

حضانت به معنای نگهداری و تربیت کودک است و با بحث ولایت و قیمومت تفاوت دارد. از نظر حقوقی حضانت یعنی قدرت شخص در نگه داری و تربیت فرزند و همراه است با تامین نیازهای عاطفی و روانی او که همواره می بایست مورد توجه والدین قرار گیرد . مسئله حضانت فرزند پس از طلاق […]