چک در قانون جدید

قانون جدید صدور چک

چک از دیرباز وسیله ای جایگزین پول بوده و افراد در جامعه برای انجام مراودات مالی و اقتصادی خود از آن استفاده میکنند. استفاده بی شمار از این وسیله ی جذاب در معاملات روزمره گاهاٌ موجب سوء استفاده برخی افراد قرار میگرفت که قانونگذار محترم با تدقیق در وضعیت و وجود مشکلات رایج  در عدم […]