کلیه اطلاعات شما ائم از اطلاعات ثبت نام شامل ایمیل و نام کاربری و همچنین کلیه اطلاعات پرونده شما در بخش تیکت و یا مشاوره های تلفنی صرفا در اختیار مدیریت سایت می باشد .

و در اختیار هیچ شخص حقوقی و حقیقی قرار نخواهد گرفت.